maandag 20 februari 2012

Voorwaarden 2013

VOORWAARDEN 2013 Deelname Plein du Publique Kunst en Kurieus Markt Presentatie De standhouder zorgt zelf voor vervoer naar de locatie, het meenemen van zijn te verkopen artikelen en de presentatie van deze. De standhouder zorgt zelf voor eventuele benodigdheden zoals presentatiemateriaal e.d. Wisselgeld en verkoop De standhouder zorgt zelf voor wisselgeld of eventueel een huurpinautomaat. Deze is tevens zelf verantwoordelijk voor zijn inkomsten en het bewaken hiervan. Dichtstbijzijnde pin in Zwartjanstraat (ING) en in Benthuizerstraat (ah). De standhouder verzorgt zelf de verkoop/medewerkers voor zijn kraam, wij raden aan dit met 2 personen te doen. Kraamafmeting De afmeting van de tafel op de kraam is 400 x 120 cm. U dient zelf voor aankleding te zorgen. De kraampjes bevinden zich buiten op het Pijnackerplein. De indeling van de markt wordt door de organisatie bepaald; uw naam wordt aangegeven op een kraam. Ook als u alleen ruimte heeft gehuurd, vint u uw naam op een lege plek aangegeven. Op- en Afbouw Opbouw van de markt start om 10.00 uur op de dag van de markt. Afbouw van de markt start om 18.00 uur op de dag van de markt (en niet eerder). De kraam en de directe omgeving dient netjes en schoon te worden opgeleverd. U dient zelf uw vuilnis, ook lege flessen en karton, af te voeren. Uiterlijk om 18.30 uur dient uw kraam/plek opgeruimd en leeg te zijn. Kwaliteit De deelnemer is zelfverantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel. Diefstal De organisatie van de markt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. Deelname aan de markt gebeurt geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie. Alcohol Het openbaar nuttigen van alcoholische dranken is wegens de APV (algemene politieverordering) niet toegestaan op het plein. Wel mogen ONgeopende flessen alcoholische dranken zoals wijn e.d. voor verkoop worden aangeboden. Betaling De standhouder ontvangt een factuur voor de huur van de kraam. Betaling vindt voor het evenement plaats, bij te late betaling is de plek vergeven en kunnen we u niet toelaten. Deelnamekosten kunt u tot uiterlijk 18 april storten op rekeningnummer: 11 42 19 710 t.a.v. K. M. Roling o.v.v. ‘Plein du Publique #2’ en naam standhouder. Annulering Bij annulering van uw kant dient u rekening te houden met annuleringskosten. Indien de standhouder binnen 14 dagen voor het event opzegt dient hij/zij 100% van de deelnamekosten te betalen. Afgelasting Bij voortijdige algehele afgelasting van de markt, minder dan 3 dagen voor aanvang van de markt, wegens onvoorziene omstandigheden ontvangen deelnemers een teruggave van 50% van de inschrijfkosten. Indien de markt door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht afgelast, uitgesteld of ingekort wordt, kan de organisatie van Plein du Publique hier in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Bij windkracht 6 of krachtiger zal de markt worden afgelast. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook. Tot slot De organisatie zal er alles aan doen dit evenement tot een succes te maken, we kunnen echter geen garanties bieden wat betreft bezoekersaantallen en verkoop. Wij wensen u een goede marktdag!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten